درباره بکتاش تامین

شرکت تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی بکتاش تامین با اخذ موافقت نامه شماره 248 مورخ 1391/01/14 از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران درتاریخ 1391/03/10  تحت شماره 424850  در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران  با عضویت و سرمایه گذاری واحدهای تولیدی صنایع غذایی تأسیس گردیده است .

اهداف تعالی بکتاش تامین

اهداف تعالی بکتاش تامین در این موارد تقسیم بندی شده است.

ترویج و تحکیم مشارکت

ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی

تامین نیازهای مشترک اقتصادی

تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

 

تامین دیگر نیازها

تامین دیگر نیازها مانند: تامین نیازهای حرفه ای و شغلی اعضاء

 

سهامداران

در این بخش سهامداران را مشاهده می‌کنید

شرکت تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی بکتاش تامین با اخذ موافقت نامه شماره 248 مورخ 1391/01/14 از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران درتاریخ 1391/03/10  تحت شماره 424850  در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران  با عضویت و سرمایه گذاری واحدهای تولیدی صنایع غذایی تأسیس گردیده است .

 

آدرس شرکت بکتاش تامین: تهران. – سعادت آباد – خیابان علامه جنوبی – مجتمع اداری تجاری طوس – طبقه 3 – واحد 84

ارتباط تلفنی:

886924420 – 88693241 – 88693242